Leder 2019

Aktuell info om våra leder

Som de flesta redan sett så står vi inför vissa förändringar detta år i ledsystemet.
Vi har tappat ett markägaravtal i Rude/Vattjom. ( Lila = ingen skoterled )
Förslagsvis kör man via "Norra Vattjom" istället.

Tillfällig led mellan Vattjom och Matfors via "nya" bron.
Detta avtal sträcker sig fram till och med 30/4 2019
Även omledningen för Skallböle är med på bilden - Grön = tillfällig led