STYRELSE

Ordförande

Robert Andersson
Tel 0702825001

Vice ordförande

Emil Wikström

Kassör

Jenny Eriksdotter

Sekreterare

Kim Andersson

Ledamöter

Johan Melin
Bengt Wikström
Klas Höglin
Helena Engblom
Moa Johansson

Suppleanter

Erika Grubb
Sven-Åke Lund
Ida Wikström
Sara Rydell